FormatŽabalj

Učenici završne godine turističkog smera Srednje škole „22. oktobar“ u Žablju bili su učesnici radionice koja je održana u prostorijama Zavičajnog odeljenja Opštinske narodne biblioteke „Veljko Petrović“ Žabalj.

Moderator radionice Varja Nešić, upoznala je učenike sa značajem i načelnim rasporedom knjižne i neknjižne građe ovog odeljenja, budući da je fond koji ono pohranjuje od izuzetnog značaja za budući profesionalni razvoj mladih ljudi koji se profilišu u oblasti turizma i hotelijerstva u opštini Žabalj.
Potom su učenici upućeni na temu kojom će se pozabaviti na sledećem susretu – naime, ponuđeni su im stručni termini iz oblasti izučavanja karakterologije naroda, te su dobili zadatak da, istražujući Veliki rečnik stranih reči i izraza Ivana Klajna i Milana Šipke, pronađu izdvojene izraze i objasne ih uz podršku moderatora.

Nakon izučavanja stručne terminologije, učenici su upoznati sa značajnim izučavaocima karakterologije naroda na Balkanu i sa specifičnim razlikama u njihovom pristupu s obzirom na kulturno-politički kontekst. Uputili su se u publikacije Jovana Cvijića, Vladimira Dvornikovića, Gerharda Gezemana, Jovana Marića i Bojana Jovanovića. Prelistavajući sadržaj publikacija pomenutih autora, učenici su u skladu sa svojim interesovanjima izabrali esej koji će pročitati i prezentovati kao temu za diskusiju na radionici, a u vezi sa predrasudama i savremenim sagledavanjem nacionalnih karakteristika.


Radionica koja će imati svoj nastavak ima cilj da uputi učenike u korišćenje rečničke građe prilikom samostalnog istraživanja i da ih motiviše na promišljanje o uvreženim, prošlim i savremenim stavovima o pojedinim antropološkim i ostalim karakteristima srpskog naroda.

Kategorije: Dešavanja

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *