Home Zdravlje Svetski dan srca: Bolesti srca najučestaliji uzrok smrti
Svetski dan srca: Bolesti srca najučestaliji uzrok smrti

Svetski dan srca: Bolesti srca najučestaliji uzrok smrti

0

Danas se obeležava Svetski dan srca, pa smo razgovarali sa dr Nikolom Dukićem iz Doma zdravlja Žabalj, koji je objasnio šta je najvažnije kako bismo očuvali zdravo kardiološko stanje.

„Srce je kao najvažniji organ u našem organizmu neumorni radnik od rođenja do smrti i zahteva od nas da ga poštujemo i vodimo računa o njemu. Svaki poremećaj rada srca može biti  potencijalno opasan po život. U celokupnoj  ljudskoj populaciji bolesti  srca  su  najučestaliji  uzrok smrti,  ista situacija je i u  Srbiji“, kaže dr Dukić.

Postoje mnogobrojni faktori koji utiču na oboljenja i oštećenja srčanog mišića. Oni se dele na  one na koje možemo da utičemo kao što su povišen krvni pritisak, povišene masnoće u krvi, nepravilna ishrana, gojaznost, štetne navike (duvan, alkohol, nedostatak sna), stres, šećerna  bolest i fizička  neaktivnost, kao i one na koje ne možemo da utičemo –  pol, starost i genetski  faktori.

Osnovni  principi kojih treba da se pridržavamo da bismo smanjili rizik za obolevanje  srca su  sledeći :

– zdrava ishrana

– prekid pušenja i konzumiranja alkohola

– smanjenje stresa

– upražnjavanje fizičke aktivnosti

– borba protiv gojaznosti

– promovisanje preventivnih pregleda i odlaska na redovne lekarske preglede

– organizovanje monitoringa na srčana oboljenja

– povećanje celokupne svesti o značaju i opasnostima srčanih oboljenja