FormatŽabalj

Republički fond za zdravstveno osiguranje preduzeo je niz aktivnosti, u okviru preventivnih mera za sprečavanje širenja koronavirusa, kako bi građanima omogućio da se bez odlaska na šaltere informišu i ostvare prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranicima koji se nalaze na bolovanju, koje je utvrdila lekarska komisija, i osiguranicima upućenim od strane izabranog lekara na lekarsku komisiju za produženje bolovanja, biće automatski produženo bolovanje za 30 dana bez izlaska na lekarsku komisiju.

Osiguranim licima kojima su za 2019. godinu bili izdati obrasci UP-2, za oslobađanje od plaćanja participacije, isti će važiti i dalje.

Fond je svim zdravstvenim ustanovama uputio dopis u kojem se navodi da je u slučaju javljanja građanina kod koga postoje indicije da je zaražen koronavirusom, zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni radnik zaposlen u toj ustanovi dužan da ga primi na pregled i pruži mu potrebnu zdravstvenu zaštitu, odmah, bez odlaganja.

Takođe, važenje E-recepta automatski je produženo sa šest na devet meseci. Time će građani moći da nesmetano preuzimaju lekove u apotekama, bez odlaska kod izabranog lekara zbog obnavljanja terapije.

Pružanje zdravstvenih usluga na koje se odnosi gorenavedeno ne sme biti uslovljeno overenom karticom zdravstvenog osiguranja, niti posedovanjem overenog specijalističkog uputa.

Republički fond preporučuje osiguranim licima da se telefonom obaveste o mogućnosti ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja bez dolaska u filijalu ili ispostavu Republičkog fonda, putem kontakt centra na telefone 0700/333-443 i 011/7350-900.

Kategorije: Novosti

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *