FormatŽabalj

U cilju sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemije COVID-19 Vlada RS zaključkom je naložila zatvaranje šaltera javne uprave i zabranila neposredan rad službenika sa strankama, a putem obavezujuće instrukcije odredila način komunikacije građana sa organima javne vlasti u vreme vanrednog stanja. U skladu sa napred navedenim, Opštinska uprava Žabalj će kumunikaciju sa građanima vršiti preko elektronske pošte i telefonskim putem.

Zahteve, druge podneske i prateću dokumentaciju, građani – fizička lica mogu uputiti elektronskim putem potpisane i skenirane (dozvoljava se i skeniranje preko odgovarajuće aplikacije na smart mobilnim aparatima), dok podnesci pravnih lica moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica. Sve informacije o stanju već podnetih zahteva i druge informacije možete dobiti pozivom na odgovarajuće brojeve telefona navedene u nastavku teksta. U zavisnosti od predmeta zahteva, elektronsku poštu namenjenu Opštinskoj upravi Žabalj slati na jednu od ponuđenih mejl adresa:

Prijem pošte: pisarnicaouzabalj@gmail.com

Odeljenje za društevene delatnosti i opštu upravu:

kontakt telefon: 021/210-22-91

e-mail: ddelatnostizabalj@gmail.com

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, ozakonjenje i saobraćaj

kontakt telefoni:

021/210-2279

021/210-2280

e-mail: urbanizamzabalj@gmail.com

Odeljenje za inspekcijske poslove

kontakt telefoni:

021/2102326 i

021/2102327

e-mail: inspekcijazabalj@gmail.com

Odeljenje za imovinske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine

kontakt telefon: 021 2102283

e-mail: imovinazabalj@gmail.com

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

kontakt telefoni:

021 210 23 18,

021 210 23 17

e-mail: lpa@zabalj.rs

Odeljenje za finansije i budžet

Kontak telefon: 021/210-22-61

e mail: finansije.zabalj@gmail.com

Kategorije: Novosti

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *