FormatŽabalj

Kada i kako se sprovodi terensko prikupljanje podataka u Popisu poljoprivrede 2023.

Terensko prikupljanje podataka u Popisu poljoprivrede 2023. (u daljem tekstu: Popis) sprovešće se u periodu od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine. Podatke o porodičnim gazdinstvima u Popisu prikupljaju popisivači na terenu – neposredno od gazdinstava, metodom intervjua, koristeći prenosive računare (laptopove) za unos podataka. Za potrebe realizacije terenskog rada, Republički zavod za statistiku (u daljem tekstu: Zavod) angažovaće oko 3000 popisivača.

U skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. i Uputstvom za organizaciju i izvršenje Popisa, Zavod propisuje Proceduru za izbor popisivača, kako bi se obezbedila potpuna transparentnost i nepristrasnost prilikom izbora popisivača.

Zadaci popisivača su da:

– Detaljno prouči Uputstvo za popisivače;

– Prisustvuje instruktaži;

– Popiše poljoprivredna gazdinstva prema Adresaru poljoprivrednih gazdinstava – u proseku 250 gazdinstava – i dobijene podatke unese u elektronski Upitnik;

– Svakodnevno prosleđuje popunjene Upitnike u centralnu bazu (uradi sinhronizaciju po završetku dnevnog rada);

– Primenjuje instrukcije i uputstva data od strane opštinskog koordinatora (OK) i

regionalnog koordinatora (RK);

– Redovno bude u kontaktu sa svojim OK i u slučaju potrebe zatraži dodatna objašnjenja;

– Kontaktira OK u slučaju da postoje problemi sa laptopom;

– U roku od sedam dana po završenom popisivanju, po uputstvima OK, razduži opremu koja mu je prethodno dodeljena (laptop, punjač i torbu sa mišem) i vrati štampane Adresare i Upitnike (popunjene i nepopunjene).

Period angažovanja popisivača: od 01. oktobra do 22. decembra 2023. godine.

Napomena: tokom priprema i terenske realizacije Popisa, preraspodela radnog vremena vrši se u skladu sa planom aktivnosti i može uključivati i rad vikendom.

 

Uslovi koje kandidati treba da ispune:

– državljanstvo Republike Srbije,

– prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;

– najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;

– stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;

 

2

– da nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

 

Kriterijumi za izbor su:

– stručna sprema;

– oblast obrazovanja;

– radni status;

– učestvovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine ili u

statističkim akcijama Zavoda iz oblasti poljoprivrede (Popis poljoprivrede 2012,

Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018. ili redovna statistička

istraživanja u oblasti poljoprivrede u poslednjih 5 godina).

Prednost pri izboru imaće kandidati:

– koji poseduju diplomu o stečenom obrazovanju iz oblasti poljoprivrede;

– koji su učestvovali u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine ili u statističkim akcijama Zavoda iz oblasti poljoprivrede (Popis poljoprivrede 2012, Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018. ili redovna statistička istraživanja u oblasti poljoprivrede u poslednjih 5 godina);

– koji imaju mogućnost korišćenja sopstvenog vozila za rad u Popisu.

Koje vrste ugovora je moguće zaključiti sa izabranim kandidatima

Sa izabranim kandidatima, u zavisnosti od njihovog radnog statusa, zaključuje se:

– Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (nezaposlena lica, zaposlena lica sa nepunim radnim vremenom, starosni penzioneri, lica angažovana po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa najviše 30 sati kod drugog poslodavca), ili

– Ugovor o dopunskom radu (lica zaposlena sa punim radnim vremenom kod drugog poslodavca).

Napomena: Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova se ne može zaključiti sa licem koje ima status obavezno osiguranog lica u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(zaposleni sa punim radnim vremenom, osiguranici samostalnih delatnosti, poljoprivrednici, advokati i dr.).

Zavod nije odgovoran za eventualni gubitak ili promenu prava radno angažovanog lica do koje može doći usled promene njegovog radnopravnog statusa i ostvarivanja naknade za rad (npr: obustavljanje isplate porodične penzije, promena osnova prijave u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, naknade za slučaj nezaposlenosti, učešće u programima stručnog usavršavanja, programa „Moja prva plata“ i sl.).

3

Kako i kad se vrši prijavljivanje kandidata

Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljuje se 15. avgusta 2023. godine u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (www.stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja.

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača prijavljuju se isključivo popunjavanjem elektronske prijave na sajtu Zavoda. Dozvoljeno je prijavljivanje samo za rad u jednoj oštini/gradu (pri čemu se kandidat može prijaviti za rad samo na teritoriji opštine/grada u kojem ima prijavljeno prebivalište ili boravište).

Radno angažovani u stanicama Poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi (PSSS), i radno angažovani u drugim službama u vezi sa poljoprivredom koji stanuju u jednoj, a rade u drugoj

opštini, mogu da konkurišu za rad u svojstvu popisivača u opštini u kojoj rade; studenti, koji se školuju van mesta stanovanja, mogu da se prijave za rad u svojstvu popisivača u svojoj opštini ili u opštini u kojem privremeno žive tokom studija.

Elektronsko prijavljivljnje vrši se od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova)

  1. godine na sajtovima Zavoda: www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs.

U Prvom delu prijave kandidati navode svoje lične podatke, najvišu završenu školu, radni status, radno iskustvo u statističkim istraživanjima, mogućnost korišćenja sopstvenog vozila za rad u Popisu i obeležavaju saglasnost za obradu podataka.

Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:

  1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
  2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim na intervjuu;
  3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.
  4. faza selekcije kandidata: Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predajudokumentacije i intervju

Izbor kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju vrši na osnovu bodova ostvarenih bodovanjem podataka koje su kandidati naveli u prijavi.

Kandidati će biti rangirani po naseljenim mestima/klasterima u okviru opština.

Bodovanje i rangiranje kandidata po prijavi

Kandidati se rangiraju prema sledećem sistemu bodovanja:

1) Najviša završena škola

  • Visoka – osnovne akademske studije (240 ESPB) ili specijalističke strukovne studije

(180+60 ESPB); master akademske ili master strukovne studije; osnovne (diplomske)

studije u trajanju od četiri do šest godina (po starom programu); integrisane

akademske studije (medicina, stomatologija, veterina, farmacija); specijalističke

akademske studije posle mastera ili magistarske studije (po starom programu);

doktorske studije – 5 bodova;

  • Viša – osnovne akademske ili osnovne strukovne studije (180 ESPB), viša škola ili

prvi stepen fakultata (po starom programu) – 3 boda;

  • Srednja – srednja četvorogodišnja stručna škola, gimnazija, specijalizacija posle

srednje škole, škola za VKV radnike; srednja trogodišnja stručna škola – 1 bod.

Kategorije: Novosti

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *