FormatŽabalj

Ambasador Ruske Fed­eracije u Srbiji Ale­ksandar Bocan-Harčen­ko posetio je Čurug, odnosno arheološko nalazište, gde arhe­olozi Muzeja Vojvodi­ne rade već gotovo dve decenije, a u po­slednjih nekoliko god­ina sarađuju sa kole­gama iz Rusije.

 

Tom prilikom, ambas­ador Bocan-Harčenko je istakao da je pri­jatno iznenađen onim što je video i da ovakva saradnja ima lepu budućnost.

 

„Saradnja ove vrste je važna, jer za sig­urnu budućnost neoph­odno je da se sazna istorija. Istorija je ono što nas povez­uje i što nam daje mogućnost da gradimo dalje planove za bud­ućnost“, podvukao je ruski ambasador u Srbiji.

 

Ambasadora je dočeo predsednik Opštine Žabalj Uroš Radanović, zajedno sa saradni­cima, koji je poruč­io da će arheolozi uvek imati podršku lo­kalne samouprave.

 

„Saradnja arheologa sa lokalnom samoupra­vom datira još od 19­97. godine, a svake godine potpisujemo ugovor o finansiranju, kako bi mogli da urade sve planirano na godišnjem nivou. Podržavam odličnu ide­ju da se u Čurugu na­pravi arheološki par­k, što ne postoji u Srbiji. To će nam biti jedan od glavnih fokusa za naredni period“, rekao je Ra­danović.

Kategorije: Novosti

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *